CHINA

BEIJING - Beijing Yanjing Brewery

DALIAN - Dalian Brewery

GUANGZHOU - Zhujiang Brewery Group Co.

GUILIN - Yanjing Beer (Guilin Liquan) Co., Ltd.

JIANGSU - Yixing Brewery Jiangsu

QINGDAO - Qingdao Brewery Co. Ltd.

SHANGHAI - Shanghai Asia Pacific Brewery Co. Ltd.

SHANGHAI - Suntory Brewing Co. Ltd.

U N K N O W N