KAZAKHSTAN

ALMATY - TOO Pervyj Pivzavod

ALMATY - Pivzavod Ak-Nar

ALMATY - Pivzavod Dinal, TOO
ÿr>
ALMATY - Caspian Beverage Holding

ALMATY - Galanz Bottlers, TOO

KARAGANDA - Pivovarenyj zavod Efes

PAVLODAR - Chastnaya Pivovarnya Erstes

PAVLODAR - TOO Irmad

RUDNYJ - Arasan, TOO

ŠYMKENT - Šymkentpivo, Co.

VOSCHOD - Vostok pivo, ZAO