RUSSIA-8

S B Ě R A T E L É . B Ý V A L É H O . S S S R

SÉRIE SBĚRATELŮ KORUNKOVÝCH UZÁVĚRŮ RUSKO-UKRAJINA 2013