VIETNAM

BẮC GIANG - Habada

DA NẴNG - Đà Nẵng Brewery

HÀ NỘI - Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bai

HÀ NỘI - Hanoi Beer Alcohol and Beverage JS Corp.

HỒ CHÍ MINH - Pepsico Vietnam International Company

HỒ CHÍ MINH - Tông Công Ty Bia Sài Gòn

HỒ CHÍ MINH - San Miguel Brewery

HỒ CHÍ MINH - Vietnam Brewery

HUẾ - Huế Brewery Ltd.

MỸ THO - BGI Tien Giang Vietnam