VIETNAM

BẮC GIANG - Habada

ĐÀ NẴNG - Đà Nẵng Brewery

HÀ NỘI - Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bai

HÀ NỘI - HABECO (Hanoi Alcohol Beer and Beverage Company)

HỒ CHÍ MINH - Pepsico Vietnam International Company

HỒ CHÍ MINH - Sabeco Asia Pacific P/L

HỒ CHÍ MINH - San Miguel Brewery

HỒ CHÍ MINH - Vietnam Brewery

HUẾ - Huế Brewery Ltd.

MỸ THO - BGI Tien Giang Vietnam